Steirisches Kohlröschen

Steirisches Kohlröschen (Nigritella stiriaca)

Das Steirische Kohlröschen (Nigritella stiriaca) ist eine Orchideenart, die im Salzkammergut endemisch ist. Sie wird von manchen Autoren auch als eine Unterart des Roten Kohlröschens angesehen und heißt dann Nigritella rubra subsp. stiriaca (Rech.) H.Baumann & R.Lorenz.

Der Blütenstand ist zylindrisch und ein wenig bis deutlich länger als breit. Die Lippe wird 5,5 bis 6,5 Millimeter lang und 3,5 bis 4 Millimeter breit. 1,5 bis 3 Millimeter über dem Grund ist sie sattelförmig verengt

Mexico Home M.LAYUN 7 Jerseys

Mexico Home M.LAYUN 7 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Die seitlichen Kelchblätter sind dreieckig-eiförmig und etwas breiter als das mittlere

United States Away ALTIDORE 17 Jerseys

United States Away ALTIDORE 17 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, aber deutlich breiter als die seitlichen Kronblätter. Der Sporn ist 1 bis 1,3 Millimeter lang. Die Fortpflanzung geschieht ungeschlechtlich.

Die Blütezeit reicht von Juni bis August.

Diese Art ist im Salzkammergut endemisch. Man findet sie auf alpinen Kalkmagerrasen in Höhenlagen zwischen 1800 und 2000 Metrn in den nordöstlichen Kalkalpen.

Stefan Sidoruk

Stefan Sidoruk (ukr. Stepan Sydoruk, Степан Сидорук, ur. 3 sierpnia 1919 w Stawkach, zm. 15 kwietnia 2012) – polski pisarz, poeta, twórca ludowy, działacz kulturalny, społeczny i samorządowy, malarz, korzenioplastyk, rolnik, pszczelarz, sadownik. Autor publikacji w języku polskim i ukraińskim.

Pochodzi z rodziny chłopskiej mieszkającej w nadbużańskiej wsi Stawki koło Włodawy. Ukończył siedem klas Szkoły Powszechnej w Różance i zespół Przysposobienia Rolniczego oraz Korespondencyjny Kurs Rolniczy im. S. Staszica. W l. 1937-1939 działał w Związku Strzeleckim. Od roku 1936 działał w amatorskim teatrze przy ZMW, gdzie wystawiano m.in. Ulicznika Warszawskiego, Grube ryby M. Bałuckiego, Skąpca Moliera czy Ożenek M. Gogola. W czasie II wojny światowej podjął pracę jako robotnik leśny, aby uniknąć przymusowej wywózki do Niemiec. Po wojnie odradzał życie kulturalne w swojej wsi, m.in. poprzez wznowienie amatorskiego teatru, który oprócz sztuk G. Zapolskiej, A. Fredry czy Czechowa wystawiał także widowiska religijno-obrzędowe według scenariuszy S. Sidoruka: Wesele różanieckie, Ballada wigilijna. Stefan Sidoruk był ponadto sołtysem, radnym gminnym, a także korespondentem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i prowadził punkt biblioteczny. Pisze od lat szkolnych, intensywnie od 1947 r.; w druku debiutował w 1972 roku w jednodniówce „Ziemia Chełmska“.

Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie. 3 sierpnia 2009 r. obchodził swój benefis we włodawskim MDK-u.

Większość utworów Stefana Sidoruka związana jest z życiem na wsi, opisem nadbużańskiej przyrody oraz wielokulturową historią jego „małej ojczyzny“

Fútbol Club Barcelona Home SUAREZ 9 Jerseys

Fútbol Club Barcelona Home SUAREZ 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, jaką są Stawki i szeroko pojęte okolice Włodawy, gdzie pisarz spędził całe swoje życie. Wiele utworów Sidoruka ukazało się w prasie oraz w antologiach (Polska poetów. Almanach adresowy, oprac. Anna Karecka, Andrzej Szczepański, Tuchów: 1993; Prowadź nas w jasność. Antologia ludowej liryki religijnej, zebrał, oprac. i słowem wstępnym opatrzył Donat Niewiadomski, Lublin 1994). Część utworów S. Sidoruka (np. Wesele różanieckie) zastała napisana w miejscowej gwarze ukraińskiej. Jego utwory ukraińskojęzyczne pojawiały się w takich czasopismach jak „Kalendarz Ukraiński“, „Nasz Hołos“, „Nad Buhom i Narwoju“, „Ukrainśkyj Almanach“ oraz „Ukraiński Zaułek Literacki“.

W dorobku pisarskim Sidoruka znalazły się liryki, opowiadania, opowieści, gawędy, anegdoty, podania, wspomnienia

Colombia 2016 Home BACCA 7 Jerseys

Colombia 2016 Home BACCA 7 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, sztuki sceniczne, felietony oraz teksty publicystyczne.

Jacobi-Koordinaten

Die Jacobi-Koordinaten sind ein System verallgemeinerter Koordinaten für N-Körpersysteme in der Physik. Sie werden insbesondere in der Himmelsmechanik und der Betrachtung mehratomiger Moleküle und chemischer Reaktionen verwendet.

Der Algorithmus zum Erhalt der Jacobi-Koordinaten lässt sich wie folgt beschreiben:
Man betrachtet zwei der

N
{\displaystyle N}


United States Away CAMERON 20 Jerseys

United States Away CAMERON 20 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f5e3890c981ae85503089652feb48b191b57aae3″ class=“mwe-math-fallback-image-inline“ aria-hidden=“true“ style=“vertical-align: -0.338ex; width:2.074ex; height:2.176ex;“ alt=“N“> Teilchen und berechnet ihren Schwerpunkt
R

=


(m1
r


1
+m2
r


2
)/(m1
+m2
)
{\displaystyle {\vec {R}}=(m_{1}{\vec {r}}_{1}+m_{2}{\vec {r}}_{2})/(m_{1}+m_{2})}


, ihre Gesamtmasse


m12
=m1
+m2


{\displaystyle m_{12}=m_{1}+m_{2}}


und die relative Position zueinander

r


12
=


r


1
r


2


{\displaystyle {\vec {r}}_{12}={\vec {r}}_{1}-{\vec {r}}_{2}}


. Man ersetzt nun die beiden Teilchen durch ein neues virtuelles Teilchen mit Masse

Argentina Home BANEGA 19 Jerseys

Argentina Home BANEGA 19 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99