Universitetet i KwaZulu-Natal

Universitetet i KwaZulu-Natal (engelsk: University of KwaZulu-Natal), forkortet UKZN er et universitet i byene Durban og Pietermaritzburg i KwaZulu-Natal i Sør-Afrika. Det er i alt fem campuser.

Universitetet oppstod i 2004 ved en sammenslåing av Universitetet i Natal (grl 1910) og Universitetet i Durban-Westville (grl 1960-tallet). Sammenslåingen var en del av regjeringens plan for effektivisering av høyere utdanning.

Universitetet i Natal hadde høy vitenskapelig kvalitet og status og var kjent for anti-apartheid-aktivisme i etterkrigstiden. Universitetet i Durban-Westville var særlig et universitet for etniske indere i Sør-Afrika og var også sterkt knyttet til motstand mot apartheid.

UKZN består av fire skoler:

Blant tidligere studenter finner vi Steve Biko og Mangosuthu Buthelezi (begge ved Universitetet i Natal).

Skolepengene er om lag 20 000 Rand per år for bachelor-studier, og 10-15 000 Rand årlig for høyere grads studier, avhengig av fagkrets.

· · ·